Det ultimative rådgivningsforløb

Et forløb hvor du får:

  • 3 hjemmebesøg a 1 1/2 time fordel på 3 måneder
  • fri telefon rådgivning imellem besøgene
  • alle samtaler tilsendt som lydfil, så de altid kan genhøres
  • arbejdsark med hjemmeopgaver
  • en flot og udførlig plan for hvordan I kan implementere de nye redskaber, lige til at hænge op, så hele familien kan se hvor I er på vej hen
  • ugentlige opfølgningssamtaler hvor jeg følger jeres fremskridt

Vi starter med at afsætter 1 1/2 time, hjemme i dine egne trygge rammer hvor du opridser jeres problematikker eller de udfordringer I står overfor lige nu.

På forhånd har du udfyldt et kort spørgeskema

Jeg lytter og spørger ind.

Herefter giver jeg dig konkrete råd og værktøjer som egner sig bedst til netop din problematik.

Du får også øvelser og sammen aftaler vi hvilke områder du skal arbejde videre med inden vi taler sammen igen.

I anden samtale, som også vare 1 1/2 time, følger vi op på hvordan det er gået.

Hvad har virket og hvad har der været mulighed for i en travlt hverdag.

Igen får du øvelser og sammen aftaler vi hvad der skal arbejdes på inden sidste samtale.

Sidste samtale bruger vi på at runde af og du få redskaber til at bibeholde de nye gode vaner.

Alle samtaler bliver optaget og du får den tilsendt efter hver samtale sammen med en mail hvor vores aftaler er skrevet.

Der bestilles og betales forud, hvorefter du går ind i min kalender og finder  hvilke dage der passer dig bedst.

Pris for Det ultimative rådgivning forløb: kr. 29.000 inkl. moms.