Om Trine Andreasen

“Jeg lover at hjælpe dig med, hjemme i dine egne trygge rammer, at få konkrete og hurtigtvirkende redskaber tilpasset lige præcis din familie, så du kan få det familieliv der er bedst for både dig og din familie

“Og jeg hjælper dig ikke kun med konkrete og hurtigvirkende redskaber, jeg sørger også for, at du får en plan for hvordan du kan implementere redskaberne i din familie og jeg følger op på dine fremskridt!”

Du er ikke den eneste der føler dig som en dårlig forældre, engang imellem.

Det kan jeg godt forsikre dig om!

Og hvor ved jeg så det fra?

Det ved jeg fordi jeg igennem de sidste 10 år har hjulpet forældre med, at få redskaberne til at forstå deres børn så de bedre kan samarbejde og ikke mindst få det familieliv de drømme.

Mit navn er Trine Andreassen. Og jeg har det sidste årti beskæftiget mig med børn og familier på alle leder og kanter.

Og det, der driver mig er, at hjælpe familier til at nå hinanden, opbygge tillid, styrke samarbejdet og nå frem til en harmonisk tilstand hvor alles grænser bliver respekteret, anerkendt og forstået.

Velkommen til Naturligopdragelse

Jeg er selv vokset op med en mor der var alkoholiker og en far med PSTD

Så allerede i en tidlig alder vidste jeg, at jeg skulle hjælpe andre børn så det ikke fik samme opvækst som jeg.

Jeg uddannede mig til pædagog og begyndte at arbejde med børn.

Hurtigt blev jeg dog klar over, at det at arbejde med børn er symptom behandling.

Så jeg tog en kandidat i pædagogisk psykologi.

Og efter et par års erfaring startede jeg Naturligopdragelse.dk.

I dag er jeg så forældrerådgiver, forfatter og foredragsholder. Og til dagligt hjælper jeg, kærlige og kompetente forældre, med skabe rammer så deres barn kan få den bedste barndom!

På Naturligopdragelse.dk kan du få del i min viden som forældrerådgiver gennem min blog, Redskabskassen eller via min gratis e-bog som alt sammen er tilgængeligt her på siden.

Alt hvad jeg deler med dig er baseret på min erfaring som professionel rådgivning samt min viden fra mine uddannelser, for ikke at tale om mine mange års erfaring fra behandlingshjem og fra samtaler med 100 vis af forældre. 

Overvejer du om en rådgivningssession med mig, kan hjælpe dig med opnå færre konflikter i familien?

Så book en 100% uforpligtende og fortrolig afklaringssamtale.

Selvfølgelig helt uden beregning.